Het duikcentrum dat meer geeft dan duikopleidingen alleen!

Voorwaarden lidmaatschap

Donateur zijn van ‘Stichting duikteam New Atlantis’ levert een groot aantal voordelen op.

De volgende voorwaarden en regels zijn hier van toepassing.

1) Lidmaatschap voordelen:

a) Op basis specialty opleidingen is een korting van 5% van toepassing. Op de cursus Duikleider is geen korting van toepassing.
b) 10% korting bij aanschaf van materiaal bij de New Atlantis winkel te Sappemeer.
  In de winkel van New Atlantis te Sappemeer krijgt het donatie lid een standaard korting van 10 % op alle aankopen met uitzondering van de volgende artikelen: netto-geprijsde artikelen, alle aanbiedingen (inclusief maandacties), duikcursussen en duikreizen.
c) 40% korting bij huur van materiaal bij de New Atlantis winkel te Sappemeer.
  In de winkel van New Atlantis te Sappemeer krijgt het donatie lid een standaard korting van 40 % op alle verhuur van duikmaterialen zoals deze in de verhuurlijst omschreven staan.
d) Deelname aan door de stichting georganiseerde activiteiten.
  De stichting zal evenementen organiseren zoals duikreizen, duikdagen en andere activiteiten. Hierbij zal het variëren tussen duikdagen of –weekenden, buitenlandse reizen en eventuele feesten. Deze activiteiten worden georganiseerd op basis van vraag naar bepaalde activiteiten en mogelijkheden binnen de organisatie. De exacte invulling zal per activiteit variëren. Bij sommige activiteiten zoals een duikreis zullen een beperkt aantal deelnemers toegelaten worden, i.v.m beschikbare leiding. Dit betekend dat aanmelden is meegaan en aanbetalen. Voor specialty duiken is het verplicht dat het donateur lid over het betreffende spacialty brevet beschikt.
e) Plaatsing op en/of gebruik maken van de BBL (beschikbare buddy lijst).
  Er zal éénmaal per maand een beschikbare buddy lijst (BBL) worden uitgedraaid uit de database van Stichting divecenter New Atlantis. Donatieleden kunnen zelf aangeven of ze op deze lijst willen staan. Deze lijst is alleen toegankelijk voor donatieleden van de stichting en dus niet beschikbaar voor niet-leden. Op deze lijst staan donatieleden die beschikbaar zijn om mee te duiken. De opzet is om mensen die geen vaste buddy hebben met elkaar in contact te laten komen om samen te gaan duiken.
De lijst zal bestaan uit de naam, telefoonnummer en het duikniveau van het donatielid en zal beschikbaar zijn ter inzage in de winkel te Sappemeer. Donatieleden kunnen de lijst inzien en met een select aantal potentiële buddy`s contact opnemen over interesse om samen te gaan duiken. Opname op de lijst is op vrijwillige basis. Men zal zelf moeten aangeven of hij/zij erop geplaatst of verwijderd wil worden. Het laten plaatsen op de lijst brengt geen verplichtingen met zich mee. Mocht men verwijderd willen worden van de lijst, dan moet dit worden doorgegeven aan een medewerker van divecenter New Atlantis, waarna dit zo spoedig mogelijk zal worden verwerkt.
In verband met onderhoud en naamsbescherming van de lijst worden geen kopieën van de lijst vrijgegeven. Dit om te voorkomen dat mensen een oude lijst gebruiken of overlast bezorgen bij verwijderde mensen. Op deze wijze kan ook de privacy-regeling worden gehandhaafd.
f) Gratis toegang tot het zwembad.
  Ieder donatielid heeft toegang tot het zwembad op momenten wanneer deze is afgehuurd door divecenter New Atlantis. Dit geldt voor alle divecenters van New Atlantis. Het zwembad is vrij toegankelijk voor donateurs van de stichting. Indien de bezoeker geen donateur lid is kan de toegang geweigerd worden of kan er een betaling worden gevraagd. Dit dient ter plaatse worden voldaan. Bij het niet betalen zal de toegang worden geweigerd.
g) Een aantal keren per jaar zal New Atlantis een digitaal nieuwsbrief publiceren. Deze nieuwsbrief zal via digitale media direct aan de donateurs worden verstrekt. Donateurs hebben de optie om de nieuwbrief te weigeren. Met deze wens zal rekening worden gehouden in het donateurbestand.
In de nieuwsbrief komen allerlei interessante nieuwsfeiten over het duiken in het algemeen, over de (duik)reizen en over divecenter New Atlantis. Daarnaast zal, in de nieuwsbrief, enige promotionele aankondigingen worden gezet. Ook zal de nieuwsbrief de donateur op deze wijze op de hoogte houden van aanvullende activiteiten die binnen de club ontplooid worden.

 

2) Lid worden.

Iemand kan lid worden.
   
a) Door zich aan te melden als donateur lid.
  Iedere duiker met een geldig duikbrevet kan lid worden van Stichting duikteam New Atlantis. Voor diegene die geen opleiding hebben gedaan bij Divecenter New Atlantis, en waar dus de duikervaring onbekend van is, kan een zogenaamde 'scuba review' worden verplicht voor acceptatie van het donateurschap. De (gereduceerde) kosten van de scuba review zijn voor rekening van de aankomende donateur en zal worden gepland in overleg met de verantwoordelijke personen.
De aankomende donateur kan zich aanmelden via de inschrijfformulieren die beschikbaar zijn bij divecenter New Atlantis of via het digitale inschrijfformulier op deze site. De donatie dient bij inschrijving voldaan te worden. In het geval van bankgiro-overschrijving is het donateurlidmaatschap pas geldig bij ontvangst van de volledige verschuldigde contributie.

 

3) De kosten.

De kosten van het donateurschap zijn € 95,-- per jaar. Een jaar donateurschap loopt van de inschrijfdatum tot het volgende jaar dezelfde dag (voorbeeld 30 mei 2010 tot 30 mei 2011).
De betaling dient binnen 14 dagen na facturatie betaald te zijn. Bij te late betaling komen er administratiekosten over het bedrag heen. Deze zijn € 7,50 per vier weken. Opzegging van het donateurschap dient minimaal twee maanden voor de beëindigingdatum schriftelijk te gebeuren. Voor familieleden en/of partners geldt een gereduceerd tarief van € 70,-- per kalenderjaar. Hierbij geldt dat het familielid en/of partner op hetzelfde adres woont als de hoofddonateur.

De bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle donateur leden van Stichting divecenter New Atlantis. Wijzingen en uitzonderingen kunnen, zonder voorafgaande berichtgeving, worden doorgevoerd door bevoegde leden van Stichting divecenter New Atlantis en door bevoegde leden van divecenter New Atlantis. Acceptatie van het donateurschap bij stichting divecenter New Atlantis wordt gezien als automatische acceptatie van alle voorwaarden en regels zoals beschreven in dit document.