Het duikcentrum dat meer geeft dan duikopleidingen alleen!

NEN codering duikcilinders

Per 1 juli 2006 zijn, ook in Nederland, de Europese standaard kleurcode voor gascilinders doorgevoerd (norm NEN EN 1089-3 "Verplaatsbare gasflessen - Identificatie van gasflessen / Kleurcodering"). Dit nieuwe kleursysteem wijkt af van de tot dan toe in Nederland gebruikelijke kleurcode.

Omdat er zeer veel verschillende gascilinders in gebruik zijn die allemaal moesten worden overgespoten / herkeurd, is er een lange overgangstermijn in acht genomen. Deze overgangsperiode liep vanaf 1 januari 1998 tot 1 juli 2006. Binnen deze periode dienden alle in deze norm vallende, beroepsmatig gebruikte gascilinders gespoten te worden in de verplichte vastgestelde RAL-kleurcodering. Omdat er in de overgangsperiode gascilinders met oude en met nieuwe kleurcoderingen in omloop waren, zijn een aantal cilinders die van kleurcode zijn verandert, tijdelijk met een hoofdletter 'N' (nieuw, new, neu, nouveau) gemerkt. Daarnaast dient er een etiket geplaatst te zijn met het gevarensymbool van het gas in de cilinder.

Deze norm geldt voor alle cilinders voor industriële, medische en inhalatiegassen die beroepsmatig gebruikt worden. De norm geldt niet voor cilinders voor koelgassen, brandblussers, cilinders in cilinderpakketten, vloeibare gassen (LPG, propaan, butaan, etc.) en recreatie duikcilinders. De kleurcode is alleen voor de schouder van de cilinder voorgeschreven.

Bij meerkleurige codering zijn de kleuren in ringen aangebracht. De kleur van het cilindrische gedeelte is niet vastgelegd in de norm en kan daarom vrij worden gekozen. De uitzondering hierop zijn cilinders voor gassen en gasmengsels voor medische toepassing en voor inhalatiedoeleinden (ademgassen). Hiervan is het cilindrische gedeelte wit gespoten. Dit ter duidelijke onderscheiding van gassen voor industriële toepassing. Het cilindrische gedeelte van een perslucht duikcilinders is hier weer van vrijgesteld. Deze mogen ook een andere kleur hebben zolang deze maar niet verward kunnen worden met een kleurcodering van een verplichte cilindrische kleurcode (b.v. giftig [geel], brandbaar [rood], oxiderend [lichtblauw], verstikkend [lichtgroen], etc.).

Zwarte band op duikcilinder
Na 1 juli 2006 mag geen enkele beroepsmatig gebruikte gascilinder die niet aan de kleurcodering voldoet (goedgekeurd of niet!!!) nog geaccepteerd worden in de landen die deze Europese norm handhaven.

Voor duikers die hun perslucht duikcilinder (en Nitrox duikcilinder tot 50%) puur recreatief gebruiken geldt deze NEN-kleurcoderingnorm in Nederland (nog) niet. Echter, diverse andere EEG-landen (o.a. in België en in diverse deelstaten van Duitsland) wordt deze Norm ook voor de recreatieve gebruiker nu al als wet gezien. Dit betekent dat de perslucht (nitrox) duikcilinder op de hals een zwarte ring (RAL 9005) dient te hebben van ± 3 centimeter breed.Gevarensticker klasse 2 Boven deze ring dient de cilinder wit (RAL 9010) te zijn. De kleur onder deze ring is hiervoor vrij gelaten zolang deze maar niet verward kan worden met een kleurcodering van een verplichte cilindrische kleurcode (b.v. giftig [geel], brandbaar [rood], oxiderend [lichtblauw], verstikkend [lichtgroen], etc.).

De gevarenklassensticker (klasse 2) is echter wel per 1 juli 2006 overal verplicht. Deze moet op recreatie perslucht (nitrox) cilinders minimaal 2 x 2 centimeter zijn en dient in de buurt van het (stoomwezen)keurmerk geplaatst te zijn.