Het duikcentrum dat meer geeft dan duikopleidingen alleen!

Het belang van onderhoud: De duikcilinder

De meeste duikcilinders gaan jarenlang mee als ze goed worden onderhouden. Dit betekent niet alleen dat elke 5 jaar deze de verplichte hydrostatische keuring door het Stoomwezen moeten ondergaan, maar ook dat ze daar tussendoor een jaarlijks inwendige en uitwendige visuele inspectie dienen te krijgen op putinslagen, roest en andere onvolkomenheden.

Inspectie en keuring:

Visuele inspectieVelen vergeten deze jaarlijkse inspectie echter of vinden het niet belangrijk genoeg. Het gevolg is dat ze pas na 5 jaar met de duikcilinder komen en de beschadigingen dan al zo groot geworden zijn dat al diverse keren is voorgekomen dat de duikcilinder door het Stoomwezen wordt afgekeurd waardoor de klant genoodzaakt is om een nieuwe duikcilinder aan te schaffen. Hydrostatische keuringHierdoor zijn de uitgespaarde kosten van de jaarlijkse visuele inspectie en eventuele reiniging al direct teniet gedaan door de hoge aanschafkosten van een nieuwe duikcilinder.

Ook voor de verplichte hydrostatische keuring door het stoomwezen wordt een duikcilinder ingeleverd bij een onderhoudsbedrijf zoals Maindes. Om de kosten van het demonteren te besparen halen veel klanten zelf al de cilindervoet, netje en afsluiter van de cilinder. Niets mis mee, zou je zeggen en, indien dit op de juiste wijze gebeurt, levert dat ook meestal geen problemen op (zie ook 'de juiste afsluiter op je duikcilinder').

De afsluiter:

Wat vaak vergeten wordt is dat de afsluiter ook onderhoud nodig heeft. Alle verzamelde stof, roest, olie, vocht, etc. dat tijdens het vullen aan een compressor in de duikcilinder is gekomen, heeft zich ook, met 200 of 300 bar, weer door de afsluiter naar buiten geperst. Behalve de diverse O-ringen die hierdoor beschadigen zit er in de afsluiter ook schroefdraad waarmee een 'onderspindel' de afsluiter dicht kan maken zodat het samengeperste gas niet kan ontsnappen. Dit schroefdraad kan verstopt raken zodat de afsluiter steeds slechter gaat functioneren en intern veel sneller slijt. In sommige gevallen kan deze 'onderspindel' zelfs niet meer volledig afsluiten of gaat zo vast zitten dat deze niet meer goed geopend kan worden.
Tijdens het onderhoud van een duikcilinder dient de afsluiter dus ook onderhouden te worden. Hierdoor blijft deze goed functioneren en kan deze bijna net zo lang gebruikt worden als de levensduur van de duikcilinder.

Tussen de afsluiter en de duikcilinder zit ook nog een O-ring. Deze dient ELKE KEER als de afsluiter van de duikcilinder verwijderd wordt vervangen te worden. Door de montage/demontage van de afsluiter in combinatie met de hoge cilinderdruk is deze O-ring altijd beschadigd op het moment van demonteren. Het plaatsten van dezelfde O-ring kan resulteren in lekkage of, in ernstige gevallen, van het van de duikcilinder schieten tijdens het vullen of gebruik. Hiervoor kan niet elke O-ring gebruikt worden. In de handel zijn er diverse soorten duikcilinders en afsluiters die allemaal een ander type O-ring nodig kunnen hebben. De opgeleide technicus weet welke O-ring hij of zij dient te gebruiken.

Montage:

Het monteren van een afsluiter op een duikcilinder lijkt een gemakkelijk klusje. Indien dit echter op de verkeerde manier wordt uitgevoerd, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Als de afsluiter van een gevulde duikcilinder schiet, dan komt daar meer kracht bij vrij dan een kogel uit een revolver!!! In de duikindustrie zijn al meerdere dodelijke gevallen hiervan bekend of zijn ze blijvend invalide. Weet dat als je zelf de afsluiter monteert, je ook zelf alle aansprakelijkheid draagt van de gevolgen die er mee kunnen gebeuren, zowel bij jezelf als bij derden (bijvoorbeeld de vuller aan de compressor). Laat dit dan ook altijd door de professional doen die weet hoe en met welke kracht de afsluiter gemonteerd moet worden. Gebeurt dit te 'los', dan kan de afsluiter losschieten van de duikcilinder. Gebeurt dit echter 'te vast', dan kunnen er scheurtjes in het schroefdraad van de afsluiter komen waardoor hetzelfde kan gebeuren.